LABIS
drukuj

URZĄDZENIA UVLAB

  1. UVLAB HL1 – Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa, Instytut Optoelektroniki
  2. UVLAB FO1 – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 
  3. UVLAB FO1 – Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  4. UVLAB FO1 – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, Kraków
  5. UVLAB CA2 – Instytut Maszyn Przepływowych Gdańsk
  6. UVLAB LE03W – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
copyright: LABIS