LABIS
drukuj

UVLAB Nano X1 to przenośny, wielofunkcyjny tester optoelektroniczny, który umożliwia badania elementów fluorescencyjnych oraz specjalnych zabezpieczeń w podczerwieni dokumentów publicznych i banknotów. Przyrząd oferuje duże możliwości kontrolne i badawcze a jednocześnie wyróżnia się w skali światowej niewielkimi wymiarami i wagą.

Nano X1 posiada lupę o powiększeniu 10x, źródło promieniowania UV 375nm, źródło promieniowania IR z detektorem oraz światło białe. Badanie w podczerwieni banknotów PLN i EUR polega na porównaniu lewej i prawej połówki centralnego znaku graficznego na odwrocie banknotu. Jest to podział utajniony, nieczytelny gołym okiem. Zjawisko zróżnicowania zachodzi w podczerwieni. Dodatkowo NANO X1 umożliwia badania mikrośladów biologicznych oraz badania kryminalistyczne. Z przyrządu korzystamy prowadząc bezpośrednie obserwacje w szczególności:

 • Obserwacje precyzyjnych elementów w światle białym przy powiększeniu lupy 10x
 • Obserwacje szczegółów elementów fluorescencyjnych w świetle ultrafioletowym 375nm
 • Badanie znaku wodnego i paska metalizowanego w strukturze papieru
 • Badanie specjalnych zabezpieczeń banknotów PLN i EUR w podczerwieni

Dane techniczne

 • Wymiary 71x35x16mm
 • Ciężar 35g
 • Zasilanie bateria 23A 12V
 • Światło białe LED 3400K
 • Światło UV LED 375nm z zabezpieczeniem toru wizyjnego i filtrem
 • Podczerwień detektor skompensowany
 • Lupa Powiększenie 10x ze szkła optycznego

Zastosowanie NANO X1

 • Weryfikacja autentyczności znaków pieniężnych, czeków, kart płatniczych
 • Weryfikacja autentyczności dowodów osobistych, paszportów, innych
 • Obserwacja precyzyjnych elementów druku w silnym świetle białym przy powiększeniu lupy 10x
 • Obserwacja szczegółów elementów fluorescencyjnych w świetle ultrafioletowym
 • Badania znaku wodnego i paska metalizowanego w funkcji mini latarki
 • Obserwacja i badania elementów precyzyjnych i drobnych w funkcji mini mikroskopu

Zastosowanie UV – wybrane przykłady

 • Badanie autentyczności druków wartościowych, zabezpieczonych dokumentów publicznych.
 • Utajone znakowanie materiałów i przedmiotów
 • Wykrywanie mikrośladów wybranych substancji
 • Badanie szczelności układów
 • Badania nieniszczące NDT
 • Diagnostyka kryminalistyczna
 • Systemy taktyczne i wojskowe
 • Badanie i różnicowanie materiałów biologicznych: owady, preparaty botaniczne, perły: hodowlane, naturalne, sztuczne.
 • Różnicowanie struktur poprzez powinowactwo do wybranych barwników fluorescencyjnych
 • Ocena świeżości artykułów spożywczych: jaja kurze, mięso, ryby
 • Autentyczność lekarstw
 • Demaskowanie ingerencji w dzieła sztuki
 • Inicjowanie reakcji chemicznych, np.: kleje, farby, utwardzanie UV
copyright: LABIS